Konkurs „Dziecinada literacko”

WYNIKI KONKURSU

I nagroda – Zofia Zamorska, 12 lat, SSP nr 72 we Wrocławiu

II nagroda – Jakub Fiałkiewicz, 11 lat, SP nr 21 we Wrocławiu

II nagroda – Zuzanna Altman, 11 lat, SP 108 we Wrocławiu

II nagroda – Zuzia Nowak, 10 lat, SP im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich

 

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE
INSPIROWANE PLAKATAMI FESTIWALU

„Dziecinada literacko”

 

  1. Zadanie konkursowe

Na plakatach tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” pojawiły się: ośmiornica, ślimak i motyl. Będą stałymi festiwalowymi bywalcami, ale jakoś nie mogą znaleźć wspólnego języka. A może tobie uda się stworzyć historię, w której bohaterami jest cała wyżej wymieniona trójka i – co więcej – w której dobrze się ze sobą dogadują, tylko najpierw musiały się lepiej poznać?

 

  1. Wymogi konkursowe

Forma literacka: opowiadanie
Długość: prace w formie elektronicznej nie powinny przekraczać 2 stron formatu A4 (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5, marginesy: 2,5)
Autor: powinien podpisać swoją pracę imieniem, nazwiskiem i wiekiem oraz opcjonalnie klasą i szkołą, do której uczęszcza (praca nie powinna być wcześniej publikowana lub nagrodzona)

  1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 10–12 lat mieszkających na terenie Dolnego Śląska.

 

  1. Cele konkursu

– rozwijanie wyobraźni i wrażliwości
– rozwijanie zdolności literackich
– uwrażliwienie na różnorodność i jej piękno oraz wrażliwość w stosunku do zwierząt
– zachęcanie do uczestnictwa w kulturze
– umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań lub umiejętności w działaniach pozaszkolnych
– wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka polskiego

 

  1. Jury i kryteria oceniania

Jury w składzie:
Wiktoria Wiktorczyk – producentka festiwalu
Magdalena Klich-Kozłowska – redaktor naczelna „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego”
Daria Kubasiewicz – koordynator działań promocyjnych i PR-owych festiwalu
będzie brało pod uwagę:
– zgodność prac z tematem*
– oryginalność tekstu
– bogactwo języka
– poprawność językową (ortograficzną i stylistyczną).

* plakaty festiwalowe z bohaterami opowiadania stanowią załącznik do regulaminu

 

  1. Nagrody

1 x I nagroda – zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w listopadowym numerze „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego”. Dodatkowo jej autor otrzyma 4 zaproszenia na spektakl festiwalowy pt. „Calineczka”, a przed spektaklem zostanie mu wręczony dyplom na scenie Impartu.

3 x II nagroda – trzy opowiadania zostaną opublikowane na stronie internetowej festiwalu oraz ich autorzy otrzymają po 3 zaproszenia na spektakl festiwalowy pt. „Calineczka”.

 

  1. Terminy

Konkurs trwa od 1 do 30 września 2019 roku i jest jednoetapowy.

Opowiadanie wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać mailowo do 30 września (do godz. 23:59) na adres mailowy: daria.kubasiewicz@strefakultury.pl.

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 października do godz. 16:00 na stronie internetowej festiwalu oraz na profilu w serwisie Facebook. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Plakaty można pobrać też w formie załączników:

Ośmiornica, Ślimak, Motyl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią regulaminu oraz wprowadzającym go zarządzeniem.