1st October

Production:  MAZIARZ_PICTURE

Music: Kapela Timingeriu

„BullyBully” | Maas Theatre En Dans (NL) | Centrum na Przedmieściu, Prądzyńskiego 39 A

photo credit: Sławek Przerwa

„Home” | Mime Wave (NL) | Teatr Polski, Orlont Lwowskich Square 20C

photo credit: Sławek Przerwa

„Lucky Luuk”| Meneer Monster (NL) | Impart Centrum, Piłsudskiego 19

photo credit:  Sławek Przerwa