Deklaracja dostępności Festiwalu Dziecinada

Strefa Kultury Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Festiwalu Dziecinada.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • tytuły na stronie są częściowo nie adekwatne do tych, które znajdują się w przeglądarce
 • na stronie nie ma wyszukiwarki
 • są ruchome elementy, których nie można zatrzymać
 • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
 • strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie
 • możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania

Wyłączenia

 • strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Trwają prace nad ulepszeniem dostępności strony, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Strefy Kultury Wrocław
 • Adres: ul. Ruska 46A wejście B lok. 203
  50-079 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@strefakultury.pl
 • Telefon: + 48 508 491 887

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność na 10. Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci „Dziecinada”

Od 10 już lat „Dziecinada” przekonuje widzów o tym, że teatr może i powinien być dostępny dla wszystkich i że ma on wielką moc, by integrować „międzyludzko”, międzypokoleniowo i międzykulturowo, aby wspierać wielowymiarowy rozwój dzieci, rodziców i opiekunów. Teatr traktujemy jako narzędzie przemiany, a dzięki inicjowaniu spotkań w wyjątkowej, twórczej przestrzeni, rozwijamy uważność na to, że kolega czy koleżanka obok mogą mieć inaczej rozwiniętą wrażliwość. Podczas Festiwalu wszyscy odbiorcy mają szansę nie tylko na zetkniecie się ze sztuką teatralną, ale i na wzajemne poznanie się i integrację: naturalnie, bez tworzenia sztucznych podziałów, dzięki uczestnictwu w spektaklu jako narzędziu do spotkania, przełamania barier i rozbudzenia ciekawości o drugim człowieku.

W 2023 roku „Dziecinada” zaprasza dzieci i dorosłych na spektakle dostępne zarówno dzięki formie przekazu,
jak i przystosowaniu:

1. Spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na PJM:

 • 28 września, Impart Centrum, ul. Piłsudskiego 19: „Golec”, Teatr Heleny Modrzejewskiej z Legnicy
 • 30 września, Centrum Historii Zajezdnia, ul.Grabiszyńska 184: „Kosmiczna Podróż Guliwera”, Teatr Klinika Lalek

Dostępność realizowana jest we współpracy z Fundacją Katarynka, która od ponad 13 lat działa we Wrocławiu i w całej Polsce na rzecz udostępniania kultury osobom ze szczególnymi potrzebami. Tworzą audiodeskrypcje dla osób niewidzących, tłumaczenia migowe, napisy dla niesłyszących, materiały w tekście łatwym w czytaniu i rozumieniu. Stworzyła Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń, współtworzyła Wrocławski Informator WROMIK oraz poradnik MKiDN „Dostępność Plus. Poradnik dla kultury”. Organizuje wydarzenia kulturalne i pomaga wrocławskim oraz dolnośląskim instytucjom w ich otwieraniu na osoby z niepełnosprawnościami. Szkoli instytucje z całej Polski.

2. Spektakle bez słów, przyjazne sensorycznie, o delikatnym charakterze, odpowiednie dla widzów niesłyszących i niedosłyszących, ale także widowni niepolskojęzycznej:

 • „Rzeka” (Upė), No Shoes Theatre, LT 
 • „La Vie Est Bulle”, Bubble on Circus, IT
 • „Gniazdo” (Il Nido), Progetto g.g. /Accademia Perduta Romagna Teatri, IT
 • „Lullaby for the Earth” (Lopšinė Žemei), Juozas Miltinis drama theater co. No Shoes theater, LT
 • „Aero”, Odivo Theatre, SK
 • „Home”, Mime Wave, NL
 • „Lucky Luuk”, Meneer Monster, NL
 • „BullyBully”, Maas Theatre En Dans, NL
 • „Stary Clown i Morze”, Teatr Pinezka, PL
 • „Kickstart”, Arctic Ensemble, FN

3. Spektakle dostępne ekonomicznie: CAŁY PROGRAM! 

Jeśli sytuacja ekonomiczna uniemożliwia Ci wyjście do teatru na spektakl w ramach festiwalu „Dziecinada”, zapraszamy do kontaktu (mail poniżej) – wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Współpracujemy z różnego rodzaju placówkami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi, fundacjami i organizacjami charytatywnymi, ale także widzami indywidualnymi. Jeśli wierzysz w magię teatru, to jest dla Ciebie miejsce na „Dziecinadzie”, bez względu na to, czy możesz pozwolić sobie na zakup biletu. Na pewno uda się znaleźć rozwiązanie i spotkać na festiwalu.

4. Tekst w języku prostym (plain language)

Od 28 września do 1 października 2023 roku trwa Festiwal Dziecinada.
Festiwal Dziecinada to spektakle teatralne dla dzieci i ich rodzin.
Spektakle będą odbywać się w różnych miejscach.
W Impart Centrum, przy ulicy Piłsudskiego 19.
W Firleju, przy ulicy Grabiszyńskiej 56.
Scena Teatru Polskiego na Świebodzkim, plac Orląt Lwowskich 20C.
Na placu przed Centrum Historii Zajezdnia, ulica Grabiszyńska 184.
W Centrum na Przedmieściu, ulica Prądzyńskiego 39A.
Cały program Festiwalu można znaleźć tu: https://dziecinada.wroclaw.pl/program-glowny/
Bilety na spektakle kupisz tu: https://dziecinada.wroclaw.pl/program-glowny/
Bilety możesz także kupić w kasie Impart Centrum.
Kasa znajduje się w budynku Impart Centrum przy ul. Piłsudskiego 19
Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00 

Bilety możesz także zarezerwować mailem pod adresem mailowym: rezerwacje@strefakultury.pl

Możesz także bilety zarezerwować telefonicznie tel. +48 508 491 901